ODBIORCY
& PREFERENCJE

Wiedza o tym, do kogo „mówimy” skraca dystans i usprawnia „słyszalność” komunikacji. Będąc dobrze rozumianym przez swoich Klientów stajesz się im bliższy, a Twoje produkty cieszą się ich sympatią.
Wspólnie z Klientami opracowujemy profil Grupy Docelowej, aby w interesujące sposób, sprawnie i skutecznie komunikować treści.
Z tą wiedzą możesz dostosować formę, rodzaj i charakter komunikacji do preferencji Klientów. Łatwiej i przyjemniej robi się interesy ze znajomymi. Pamiętaj, że Ci, którzy Cię lubią i podoba im się Twoja komunikacja, zostawiają u Ciebie więcej pieniędzy.